Overdracht startnummers
Scania Zwolse Halve Marathon 2019

 

Voorwoord
Van maandag 13 mei tot en met donderdag 6 juni 17.00 uur is het mogelijk om jouw startnummer via dit online overdrachtsformulier over te schrijven naar een andere deelnemer. Dit is conform onze algemene voorwaarden ook de enige toegestane manier om jouw startnummer over te dragen. Op het startnummer zal de naam van de originele deelnemer gedrukt staan, echter komt de nieuwe deelnemer wel onder zijn/haar eigen naam in de uitslagenlijst.

Het is belangrijk te weten dat je het startnummer maar één keer kunt overdragen. De nieuwe deelnemer dient het overdrachtsformulier in te vullen. Hierbij heb je wel een aantal gegevens van de huidige deelnemer nodig, namelijk het startnummer, de postcode en de geboortedatum. De organisatie geeft in geen enkel geval deelnemersgegevens door of bemiddelt tussen deelnemers met betrekking tot de overdracht. Voor de overdracht wordt 5 euro in rekening gebracht middels een eenmalig automatisch incasso. Na afloop van de overdrachtsprocedure ontvang je een bevestigingsmail van de overdracht.

Tot slot dienen de deelnemers onderling te zorgen dat het startnummer bij de juiste (nieuwe) deelnemer terecht komt, want het is namelijk niet mogelijk om hiervoor een adreswijziging door te geven. De organisatie bemiddelt in geen enkel geval als je het startnummer van een ander niet (tijdig) ontvangt.

Wedstrijdnummers zijn NIET overdraagbaar. De gegevens van business-runners en scholieren kunnen alleen worden gewijzigd door de contactpersoon van het businessteam of de desbetreffende school.

Overschrijven naar Wavin 4 Engelse Mijlen
Diegenen die zich hebben ingeschreven voor de Scania Zwolse Halve Marathon kunnen zich via het online overdrachtsformulier - kostenloos - overschrijven naar de Wavin 4 Engelse Mijlen. Let wel: om de veiligheid te waarborgen heeft de organisatie hiervoor een beperkt aantal plaatsen gereserveerd! Bij overschrijving vindt GEEN restitutie plaats van het teveel betaalde inschrijfgeld. Overschrijven van de Wavin 4 Engelse Mijlen naar de Scania Zwolse Halve Marathon is NIET mogelijk!

Huidige deelnemergegevens
Startnummer *
Postcode *
Geboortedatum *

Akkoordverklaring
Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording deel te nemen aan de Scania Zwolse Halve Marathon 2019 en verklaar het formulier naar waarheid in te vullen.
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.


© 2019 www.inschrijven.nl