Inschrijfformulier Groepen
de GROENE 4 MIJL 2020
Teamgegevens
Naam team *
Vestigingsplaats *
Provincie *
Contactpersoon deelnemers
Titel *
Voorletter en naam *
Afdeling
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Contactpersoon inzake rekening
Titel *
Voorletter en naam *
Afdeling
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres *
Aantal teams
Een team bestaat uit maximaal 10 deelnemers.
Bedrijventeam Groene 4 Mijl team(s)
Kosten per team
Wij hanteren bij inschrijving met een bedrijven team een bedrag van 475* voor het bedrijvenpakket met maximaal 10 startbewijzen. Bekijk de inhoud van het pakket op de website: https://degroene4mijl.nl/info/#bedrijven

* Exclusief 21% BTW
Akkoordverklaring
Door het aanmelden van mijn team verklaar ik akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
© 2020 Inschrijven.nl