Overdracht startnummers
Station tot Station Loop 2023
123
Voorwoord
Als je een startnummer van iemand hebt overgenomen en je wilt dit nummer op jouw naam overzetten, dan gelden de volgende regels:

Deelname Station tot Station Loop 2023
1. De startnummers worden op 15 mei 2023 verstuurd
2. Je draagt zelf zorg voor het in bezit krijgen van het overgenomen startnummer
3. Voer de gegevens in van degene waarvan je het startnummer overneemt
4. Overzetten mogelijk tot 30 mei 2023 18.00u
5. Voor het overzetten van een startnummer worden geen kosten in rekening gebracht.
6. Het is slechts éénmaal mogelijk een startnummer over te dragen
7. Wijzigingen worden indien mogelijk doorgevoerd in de deelnemerslijst, maar zijn in ieder geval zichtbaar in de uitslagenlijst (na de Station tot Station Loop)
Huidige deelnemergegevens
Startnummer *
Postcode *
Geboortedatum *
Akkoordverklaring
Door deel te nemen aan de Station tot Station Loop verklaar je kennis te hebben genomen van de op onze website gepubliceerde algemene voorwaarden. Je gaat ook akkoord met eventueel gebruik van jouw beeltenis in druk, foto, film e.d. voor promotionele doeleinden, zonder daarvoor vergoeding te claimen. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast zou moeten worden.

Ik neem volledig op eigen risico deel aan de Station tot Station Loop. De organisatie kan, behoudens in het geval van grove schuld, dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade in welke vorm dan ook.
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden
Startnummer overdragen
© 2023 Inschrijven.nl