Inschrijfformulier
15e De Zestig van Texel 7 april 2019
Stap
1 van 5
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)

Voorwoord
Welkom bij de 15e editie van De Zestig van Texel, ‘de mooiste tweejaarlijkse loop’!

All non-Dutch speaking runners are requested to make their entry bij the English digital form. English registration form
Deutsche Laufer: bitte, benutzen Sie den Englische Anmeldung

De tweejaarlijkse Zestig van Texel wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Texel en omvat solo-lopen van 60 en 120 km, en een estafette-onderdeel van 4 x 15 km.
Alle drie onderdelen worden als officiële wedstrijden op de kalender van de Atletiekunie vermeld maar staan natuurlijk ook open voor prestatielopers en -teams. Het organisatieteam bestaat uit een twaalftal die op de wedstrijddag worden bijgestaan door zo'n 160 vrijwilligers.

De loopwedstrijd rond Texel vond altijd plaats op Tweede Paasdag van de oneven jaren maar bij deze 15e editie wordt daarvan afgeweken en is de loop al op zondag 7 april, twee weken voor Pasen. De loop is geïnitieerd door Jan Knippenberg, de ultra-pionier die in 1984 op Texel kwam wonen. De eerste editie vond plaats op 1 april 1991 en bij de tweede editie twee jaar later organiseerde 'Knip' de 120 van Texel waaraan hij zelf ook deelnam. Bij de 120 van 1995 moest hij opgeven en bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn. In november van dat jaar stierf hij op 47-jarige leeftijd. In 2015 werd een aflevering van Andere Tijden Sport over Knip uitgezonden: http://www.npo.nl/andere-tijden-sport/21-06-2015/VPWON_1232910

De route van 60 km loopt met de klok mee en is voor 15 km onverhard waarvan ruim 12 km strand. Onderweg wordt op 3 plekken (de wisselplaatsen van de estafette) de doorkomst van de ultralopers via een chipmat geregistreerd. Zie de parcourskaart op de website : http://www.dezestigvantexel.nl/download/doek%20van%20de%20zestig.pdf of de meer gedetailleerde routekaart (met GPS-punten) op http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1924782. Na de start bij het NIOZ op ’t Horntje gaat het westwaarts, via de veerhaven naar de Mokbaai. Tussen de Horsmeertjes door komen de lopers na zo'n 5 km op de zandvlakte de Hors. Na ruim 2 km op deze vlakte wordt de waterlijn van het strand bereikt en volgen de lopers het strand over zo'n 5,5 km. Via een pad door de duinen ('Paadje 14') gaat het naar het bos De Dennen, waar de 1e mat ligt. In de tweede etappe verlaat men het bos via het Paggapaadje en volgt nog eens 4,5 km strand tot Paal 21. Via De Nederlanden en De Muy gaat het naar De Slufter waar de lopers op het binnendijkse fietspad over de 2e mat komen. Vanaf hier wordt het een wegwedstrijd, de tweede helft is geheel verhard. Over het fietspad richting de vuurtoren, en via de ‘Vlieland-boulevard’ langs De Cocksdorp naar de buitenkant van de waddendijk. Bij de Schorren gaat de route weer binnendijks en dan ligt bij Prins Hendrik de 3e mat. Langs de molen Het Noorden slaat men af naar Oost en vervolgens gaat het door Oosterend en dan terug naar de waddendijk, eerst binnendijks en dan buitendijks. Vervolgens over de haven van Oudeschild en dan nog 5 km door het oudste deel van Texel, over de meer dan 100 000 jaar oude Hoge Berg. Na twee lastige klimmen volgt dan aan de zuidkant van Den Burg de verlossende finish pal voor de Stayokay. (NB De Zestig is dus geen echt ‘Rondje Texel’ want start en finish liggen 5 km uit elkaar ;). De organisatie zorgt na afloop dan ook voor busvervoer van de Stayokay/finish terug naar de veerhaven.
De etappes zijn niet precies 15 km maar resp. 14,6 – 13,5 – 15,1 – 16,8 km. Zie voor de exacte afstanden http://www.ultraned.org/n_item/f6532.php De elf verzorgingsposten staan ongeveer om de 5 km, zie de eerder genoemde parcourskaart.
De 120 van Texel start (in het donker) met een ronde tegen de klok in. Er zijn dan nog geen verzorgingsposten en routeposten dus elke loper dient een eigen fietser en een GPS mee te nemen, en eigen drinken & eten voor die eerste ronde klaar te maken. Er is een beperkt aantal Texelse fietsers beschikbaar, die door de organisatie worden ingezet bij (buitenlandse) toppers. De 120 km lopers dienen al op de dag voor de wedstrijd op het eiland aanwezig te zijn. De meeste 60 km lopers komen ook eerder (vanwege de sfeer en om oa. de Hors te verkennen) maar met eigen vervoer kunnen zij nog op de ochtend van de wedstrijddag op tijd arriveren. Voor hen die op zoek zijn naar accommodatie: in de emailbevestiging van de inschrijving worden de links naar de VVV en de Stayokay gegeven.

Het programma voor zondag 7 april 2019 bestaat uit:
120 km, start 04:35 op de wielerbaan in Den Burg (zie speciale toelatingseisen onderaan);
60 km, start 10:35 bij het NIOZ bij de veerhaven;
4 x 15 km estafette, met starts om 10:35, 11:05 en 11:35 bij het NIOZ bij de veerhaven.
Voor alle onderdelen sluit de finish bij Stayokay in Den Burg om 18:05. De looplimiet voor de 60 km is nu dus 7,5 uur en voor de 120 km 13,5 uur. Lopers die na 18:05 over de finish komen, worden niet meer in de uitslag opgenomen. In 2017 stonden er 32 lopers (m/v) aan de start van de 120 en en kleine 500 (m/v) aan de start van de 60 km. .

Het aantal estafetteteams, dat kan inschrijven, is 200. Inschrijving voor de estafette gaat via een apart formulier: Relay entry form

Het aantal lopers dat maximaal kan inschrijven voor de 60 km is gezet op 750. Dat aantal wordt misschien eind december bereikt. Na de nodige afzeggingen in de aanloop naar de wedstrijddag zal dat leiden tot een beoogd startveld van ruim 500 lopers. Afzeggingen worden niet gecompenseerd door toelating van lopers, die zich nog voor de 60 km hadden willen inschrijven. Toppers kunnen mogelijk nog wel meedoen. Zij dienen contact op te nemen met Henri Thunnissen (thun007 <> home.nl) Voor zowel beginners als gevorderden zijn er persoonlijke trainingsschema's te maken via de goede richtlijnen van Gerrit van Rotterdam: http://www.dezestigvantexel.nl/index.php/trainen-voor-de-zestig.

Onderdeel 120 km
Naar verwachting zullen er zo'n 40 a 45 inschrijvingen voldoen aan de toelatingseisen en staan er dan circa 30 tot 40 lopers daadwerkelijk aan de start. Voor toelating tot De 120 van Texel 2019 dient men in de afgelopen 6 á 7 jaar (2012-2018) aan één van de volgende criteria voldaan te hebben:
a) een officiële 100 km-wedstrijd binnen de 9:30 uur;
b) een officiële 12-uurswedstrijd met 120 km of meer;
c) een officiële 24-uurswedstrijd met 200 km of meer;
d) een finish op de Spartathlon;
e) een finish binnen de tijdslimiet op De 120 van Texel van 2013, 2015 of 2017
f) een finish binnen de tijdslimiet op de hele Jan Knippenberg Memorial van 2012, 2014 of 2016.
g) een finish in de Elfsteden Ultraloop 2018

Lopers die nog gaan proberen aan de toelatingseis te voldoen, kunnen zich inschrijven voor de 120 km. Wanneer de poging onverhoopt mislukt, kan men zich over laten zetten naar de 60 km. Daarnaast is er een beperkt aantal wildcards beschikbaar voor de 120 km-inschrijvers, die formeel niet aan één van de toelatingseisen hebben voldaan. Onderbouwde wildcard-verzoeken kunnen gericht worden aan thun007 <> home.nl

Het startveld van de 120 km wordt uitgebreid aangekondigd, zie dat van 2017: http://www.ultraned.org/n_item/f7024_2017_03.php
In verband daarmee wordt aan de inschrijvers voor de 120 km gevraagd naar hun mooiste prestatie in de afgelopen 6 jaar (bijv. de Spartathlon of een meerdaagse, etc) en naar hun PR op de 100 km. Zoek die van tevoren op als ze niet meer in het hoofd zitten. Gevraagd wordt:
Beste resultaat van de laatste 6 jaar:
Afstand
Naam evenement + jaar
Finishtijd
Klassering
PR 100 km:
Naam evenement + jaar
Finishtijd
(indien geen 100 km-tijd beschikbaar is, dan kan men twee keer 'geen' invullen)

ALLE DEELNEMERS
Voor de tijdregistratie wordt in 2019 bij alle looponderdelen gebruikt gemaakt van de Mylaps Bib Tag, die in het borstnummer verwerkt zit. Het startnummer wordt voorzien van een naam. Vanwege de leesbaarheid zijn maximaal 13 posities beschikbaar. In de praktijk vullen velen alleen hun voornaam in, want dat is prettig voor het aanmoedigende publiek. Voor de uitstraling op foto's etc kan het achteraf soms wel zo leuk zijn als de volledige naam te zien is....

Het inschrijfgeld voor alle deelnemers aan de 60 km bedraagt € 60 (inclusief shirt) en voor de 120 km € 75 (inclusief shirt). Bij afmeldingen voor 1 februari 2019 wordt 50% van het inschrijfgeld geretourneerd. Daarna volgt geen restitutie meer. Net als bij de vorige edities is er een automatische incasso (nu via Iwan.nl) van het inschrijfgeld (ook voor de inschrijvers uit de euro-zone). De gevraagde bankgegevens zijn daarop afgestemd.

Controleer s.v.p. zorgvuldig het ingevulde email-adres, anders ontvangt men geen e-mailbevestiging van de inschrijving. Op hetzelfde e-mailadres krijgt u in de loop van de tijd ook enige nieuwsbrieven met allerlei praktische informatie. Daarnaast worden belangrijke zaken vermeld op de volgende sites: http://www.dezestigvantexel.nl en http://www.ultraned.org

De organisatie heeft de inschrijfprocedure zo goed mogelijk getest, maar hoort graag of zaken in het aanmeldingsformulier voor verbetering vatbaar zijn. De eerste stap hieronder is het selecteren van de 60 of 120 km.
Deelname aan een van de onderdelen van De Zestig van Texel geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Succes met de inschrijving en de voorbereiding!

Namens de organisatie van De Zestig van Texel,
Piet Bakelaar, secretaris,
info@dezestigvantexel.nl, telefoon 0222-313843
http://www.dezestigvantexel.nl
Onderdeel
Onderdeel *

© 2019 www.inschrijven.nl