Inschrijfformulier
Berenloop Terschelling 1 november 2020
12345
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord
21.1 en 42,2 kilometer gesloten! - Limiet op de halve en hele marathon is bereikt!

Beste sportvriend(in),

Geweldig dat je je in wilt schrijven voor de halve of hele marathon van de Berenloop.

Omdat er nog steeds beperkende maatregelen van kracht zijn, zal het een andere Berenloop worden dan anders. Zo zullen start en finish van elkaar gescheiden worden om te zorgen voor optimale doorstroming en maximale onderlinge ruimte voor alle deelnemers. Ook zal de start voor zowel de hele als de halve marathon gefaseerd (= met tussenpozen) plaatsvinden. Om te voorkomen dat snelle lopers onderweg voortdurend de wat minder snelle lopers in moeten halen, vragen we daarom om je verwachte (en reële) eindtijd al bij de inschrijving op te geven. Op die manier kunnen we iedereen zo optimaal mogelijk indelen bij de start. Ook willen we graag weten of je op zaterdag al op het eiland bent, of dat je op zondagochtend komt.

Vanwege die gefaseerde start – die een voorwaarde is voor de vergunning – is de Berenloop dit jaar geen wedstrijd maar een prestatieloop. Dat betekent dat er wel tijdwaarneming is en een einduitslag, maar dat er na afloop geen prijzen worden uitgereikt. Uiteraard ontvangt iedereen wel een medaille en een loopshirt. Deze opzet past ook binnen de gedachte dat het momenteel belangrijker is om gezond en fit te blijven dan om een zware prestatie te leveren.

Verder is het goed te weten dat, mocht het evenement onverhoopt niet door kunnen gaan, je het inschrijfbedrag terugkrijgt onder aftrek van de gemaakte kosten. Dat betekent sowieso tot 1 september de volle 100% minus 5 euro administratiekosten. Ook komen we er niet onderuit om het inschrijfbedrag met 5 euro te verhogen vanwege alle extra maatregelen die we moeten treffen op het gebied van hygiëne, logistiek, vergunningen, et cetera. We hopen op jullie begrip daarvoor.

Voor ons betekent het dat we in feite een heel nieuw evenement gaan organiseren, en daar gaan we de komende maanden, in nauw overleg met alle instanties, hard mee aan de slag. We hopen er samen met jullie een geweldig loopweekend van te maken!

Je kunt inschrijven t/m 1 oktober 2020 of tot de limiet is bereikt.

Betaling
De betaling vindt jaar via iDeal.

Jeugdloop
Omdat op zondag de start van de hele en halve marathongefaseerd tussen 9.00 en 13.00 uur plaats zal vinden – om een zo groot mogelijke spreiding te garanderen – is het helaas niet mogelijk om op diezelfde ochtend de Jeugdloop te organiseren. We hebben daarom moeten besluiten om de Jeugdloop te verplaatsen naar zaterdagmiddag 31 oktober om 15.00 uur.

Vrijwillige bijdrage Staatsbosbeheer
Als deelnemer aan de Berenloop geniet je van de mooie natuur van Terschelling. Staatsbosbeheer, die de natuur en het landschap op het eiland beheert, vraagt sinds kort een tegemoetkoming voor evenementen in de natuur. Met die vergoeding kunnen de boswachters de juiste begeleiding geven en doet men extra dingen voor en op het eiland, waardoor iedereen (nog meer) van Terschelling kan genieten. De vergoeding voor de Berenloop is dit jaar in de vorm van een vrijwillige bijdrage voor een uitkijkpunt met bronzen maquette voor slechtzienden en blinden. Je kunt aan dit goede doel 50 cent doneren door bij de inschrijving het ‘vrijwillige bijdrage-vinkje’ aan te klikken. Met deze bijdrage kan Staatsbosbeheer een uitzichtpunt voor slechtzienden realiseren op het Kaapsduin, bij West. Met de geuren van het wad, de Noordzee en het bos, met de wind in je haar en met de geluiden van de natuur, het dorp, de havens en de veerboot op de achtergrond, kan je, ook als je blind of slechtziend bent, het eiland ‘zien’ en voelen middels een metersgrote 3D-plattegrond van het eiland. Laat jij anderen ook meegenieten? Alvast hartelijk dank namens Staatsbosbeheer!

Tijdregistratie
Bij de Berenloop wordt voor de tijdregistratie de BibTag van MYLAPS gebruikt. Deze chip zit achter op je startnummer geplakt en registreert je tijd. De BibTag is éénmalig te gebruiken. De chip hoef je dus niet in te leveren.

Annuleren inschrijving
Bij annulering van uw inschrijving vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Uiteraard kunt u uw inschrijving wel overdragen aan een andere liefhebber. Zie voor de mogelijkheden hiervoor op de website van de Berenloop.

Limieten
Er gelden de volgende tijdslimieten (Lopers die deze limieten overschrijden, worden niet in de einduitslag opgenomen) :
21 km: 3 uur
42 km: 5 uur

Velden in dit inschrijfformulier waarbij een * staat, moeten verplicht worden ingevuld.
Onderdeel
Onderdeel *
Algemene voorwaarden
© 2020 Inschrijven.nl