Inschrijfformulier
Inschrijflink baantr. AV Horror 2020
12345
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord
Dit is het inschrijfformulier voor deelname aan de reguliere baantrainingen van AV Horror.

Er wordt op een creatieve manier getraind in groepjes van max. 4 lopers. De groepjes trainen gelijktijdig in een grote trainingsgroep tot max 24 lopers. De trainer bepaalt zelf uit hoeveel lopers deze trainingsgroep mag bestaan (er wordt gewerkt met 1 of 2 trainers). Per groepje (indeling op niveau door de trainer) wordt een hesje in een eigen kleur voor de training gegeven. De groepjes moeten altijd minimaal op de anderhalve meter van elkaar blijven en op gepaste afstand van de andere groepen. De trainers gaan op een creatieve manier invulling geven aan de training. Er is verplichte inschrijving voor een training via de homepage. Hieronder en op de inschrijfpagina is het maximum aantal lopers per training vermeld.

In hoofdlijnen geldt het onderstaande:

Bij een buitentraining mag een trainingsgroep bestaan uit maximaal 4 personen, exclusief trainer. Houd tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de andere groepen. Blijf altijd bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen actief zijn. Rouleren van trainingsgroepen is niet toegestaan.
Herkenbaarheid van de atleten die bij welk groepje horen door gekleurde hesjes (beschikbaar gesteld door de club). Houd ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de verschillende groepen. De groepen van 4 personen trainen zoveel mogelijk in vaste samenstelling en er wordt niet gerouleerd tussen de groepen. De trainer geeft meerdere groepen tegelijkertijd training en zorgt dat de groepen voldoende afstand tot elkaar behouden.
Volgens protocol Atletiekunie/NOC NSF gelden buiten geen maximum aantallen voor de trainingsgroep; de anderhalve meter in combinatie met de maximale trainingsgroepsgrootte Ún de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend. AV Horror hanteert per trainingsgroep een maximum van 24 lopers.
Publiek is niet welkom bij trainingen
Sportkantine, kleedkamer en douches zijn gesloten. De toiletten zijn wel geopend.
Verwacht wordt van de deelnemers aan de training dat gehouden wordt aan de regels die (helaas even) gelden. Laat de trainer(s) niet steeds als corrigeerder optreden en corrigeer eventueel elkaar. Het niet houden aan de regels kan betekenen dat de trainingen worden afgebroken.
Het Protocol Verantwoorde Atletieksport is te vinden op:https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Kenniscentrum/Bestuurder-commissielid/Protocol_Verantwoorde_Atletieksport_19102020_DEF.pdf

Het sportprotocol NOC/NSF is te vinden op: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie161020.pdf

Omdat er per training een limiet geldt van het aantal deel te nemen leden hebben we een verplicht inschrijfsysteem moeten invoeren. De co÷rdinator hiervoor is Johan Jorritsma.

Doe dit via de bijgaande link: https://inschrijven.nl/form/2020120123509-nl

Van toepassing voor de volgende trainingsgroepen:

Zaterdagtraining Theo, 9.30u (max. 16 deelnemers), start zaterdag 31 oktober.
Woensdagtraining Theo, 18.30u (max. 24 deelnemers), start woensdag 28 oktober.
Woensdagtraining Ronald, 19.15u (max. 24 deelnemers), start woensdag 4 november.
Vrijdagtraining Ronald, 19.15u (max. 16 deelnemers), start vrijdag 30 oktober.
De MILA groep van trainers Pieter en Roel en de wedstrijdgroep van Jan Boonstra hebben een eigen aanmeldsysteem.

De maandagavondtraining verzorgd door Pytsje Rypma gaat voorlopig niet door.

Probeer bij iedere trainer zoveel mogelijk te spreiden van dag (bijvoorbeeld bij Ronald ipv op de woensdag op de vrijdagavond).

Inschrijfvoorwaarden baantrainingen AV Horror

Inschrijven voor een training kan tot max. 3 uur voor de aanvang van een training.

Inschrijven is komen! Wanneer je om bepaalde reden verhinderd bent, meld je dan (zonder opgaaf van reden) af via een mail aan johanjorritsma@outlook.com.

De ingeschreven deelnemer gaat akkoord met de Alle gestelde corona voorwaarden.

Neem na de training het gebruikte hesje mee naar huis. Was deze schoon in de wasmachine en lever deze bij de volgende training weer in.

Wanneer je een bepaalde training niet meer zichtbaar is wil dit zeggen dat het maximum aantal deelnemers bereikt is om deel te nemen aan de betreffende training.
Onderdeel
Onderdeel *
Akkoordverklaring
© 2020 Inschrijven.nl