Inschrijfformulier
Inschrijflink baantr. AV Horror 2020
12345
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord
Kijk op www.avhorror.nl voor de JUISTE AANVANGSTIJDEN !

Dit is het inschrijfformulier voor deelname aan de training binnen de Corona maatregelen bij AV Horror

Er wordt op een creatieve manier getraind in groepjes van max. 4 lopers die onderling afstand houden. De groepjes worden afzonderlijk ge´nstrueerd.
Per groepje (indeling op niveau door de trainer) wordt een hesje in een eigen kleur voor de training gegeven.
De groepjes moeten altijd minimaal op de anderhalve meter van elkaar blijven en op gepaste afstand van de andere groepen. De trainers gaan op een creatieve manier invulling geven aan de training.
Er is verplichte inschrijving voor een training via de homepage. Hieronder en op de inschrijfpagina is het maximum aantal lopers per training vermeld.

In hoofdlijnen geldt het volgende:

Bij een buitentraining mag een trainingsgroepje bestaan uit maximaal 4 personen, exclusief trainer. Houd tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de andere groepen.
Er wordt alleen op het complex getraind.
Blijf altijd bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen actief zijn. Rouleren van trainingsgroepen is niet toegestaan.
Herkenbaarheid van de atleten die bij elk groepje horen door gekleurde hesjes (beschikbaar gesteld door de club).
De trainer geeft elke groep afzonderlijk training en zorgt dat de groepen voldoende afstand tot elkaar behouden.
Volgens protocol Atletiekunie/NOC NSF gelden buiten geen maximum aantallen voor de trainingsgroep; de anderhalve meter in combinatie met de maximale trainingsgroepsgrootte Ún de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend. AV Horror hanteert per trainingsgroep een maximum van 24 lopers.
Publiek is niet welkom bij trainingen
Sportkantine, kleedkamer en douches zijn gesloten. De toiletten zijn wel geopend.
Verwacht wordt van de deelnemers aan de training dat iedereen zich houdt aan de regels die (helaas even) gelden. Laat de trainer(s) niet steeds als corrigeerder optreden en corrigeer eventueel elkaar. Het niet houden aan de regels kan betekenen dat de trainingen worden afgebroken.
Het Protocol Verantwoorde Atletieksport is te vinden https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Kenniscentrum/Bestuurder-commissielid/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_16032021%20def.pdf)

Omdat er per training een limiet geldt van het aantal deel te nemen leden hebben we een verplicht inschrijfsysteem moeten invoeren. De co÷rdinator hiervoor is Johan Jorritsma.

NB blijf bij je eigen trainer. Omdat de groep van Ronald naar maandag gaat is het de bedoeling dat al zijn atleten mee verhuizen zodat we niet teveel lopers krijgen op de woensdag bij Theo.

Zie voor de trainingstijden https://avhorror.nl/hardlopen/trainingen/trainingsschema/


Schrijf je in via de bijgaande link: https://inschrijven.nl/form/2020120123509-nl Inschrijfvoorwaarden baantrainingen AV Horror

Inschrijven voor een training kan tot max. 3 uur voor de aanvang van een training.

Inschrijven is komen! Wanneer je om bepaalde reden verhinderd bent, meld je dan (zonder opgaaf van reden) af via een mail aan johanjorritsma@outlook.com.

De ingeschreven deelnemer gaat akkoord met de Alle gestelde bovengestelde corona voorwaarden.

Neem na de training het gebruikte hesje mee naar huis. Was deze schoon in de wasmachine en lever deze bij de volgende training weer in.

Wanneer je een bepaalde training niet meer zichtbaar is wil dit zeggen dat het maximum aantal deelnemers bereikt is om deel te nemen aan de betreffende training.

Kijk op www.avhorror.nl voor de JUISTE AANVANGSTIJDEN !
Onderdeel
Onderdeel *
Akkoordverklaring
© 2021 Inschrijven.nl