Inschrijfformulier
Swift Cross 9 december 2023
12345
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord
U kunt voorinschrijven tot en met 7 december 2023.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Algemene Voorwaarden Swift Cross:

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met hieronder staand reglement.

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.

Deelnemer geeft toestemming aan de organisator om foto- en/of ander beeldmateriaal dat tijdens het evenement wordt gemaakt en waarop deelnemer herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

Ten behoeve van de organisatie van het evenement, verwerkt de organisatie de door deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens. Dit omvat de publicatie of op andere wijze bekendmaken van wedstrijduitslagen (naam en uitslag) in bijvoorbeeld kranten, andere media en websites.
Onderdeel
Onderdeel *
© 2023 Inschrijven.nl