Inschrijfformulier
Bouwgroep van Schijndel Molenbroekloop 7 april 2024
12345
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord
Programma:
09:00 - 10:00: Start wandeltocht 10 km
09:00 - 10:15: Start wandeltocht 5 km
10:45: start jeugdloop (vanaf geboortejaar 2013) over 1,1 km
11:00: start jeugdloop (vanaf geboortejaar 2009) over 2,5 km
11:00: start 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10 km

U kunt voorinschrijven tot en met 5 april 2024.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Algemene voorwaarden
 • Deelname geschiedt op eigen risico.

 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 • Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.

 • Met het inschrijven geeft de deelnemer toestemming aan de organisator om foto- en/of ander beeldmateriaal dat tijdens het evenement wordt gemaakt en waarop deelnemer herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

 • Ten behoeve van de organisatie van het evenement, verwerkt de organisatie de door deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens. Dit omvat de publicatie of op andere wijze bekendmaken van wedstrijduitslagen (naam en uitslag) in bijvoorbeeld kranten, andere media en websites.

 • GAC Gemert verduurzaamt:
  Ook GAC Gemert draagt graag een steentje bij aan verduurzaming. Daarom maken we gebruik van herbruikbare startnummers.
  Met deelname aan deze wedstrijd ben je daarom verplicht om na afloop je startnummer weer in te leveren.

 • Onderdeel
  Onderdeel *
  Akkoordverklaring
  © 2024 Inschrijven.nl