Inschrijfformulier
Clinic Mar-athon Rond Sneek en Meer 24 juni 2017

Stap
1 van 5
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)

Voorwoord


Welkom op het inschrijfformulier voor de clinic van AV Horror uit Sneek ter voorbereiding op de Mar-athon rond Sneek en Meer op 24 juni 2017.

Al ruim 10 jaar organiseert AV Horror Sneek een clinic om gericht en gezamenlijk te trainen voor een groot loopevenement. De voorjaarsclinic 2017 is gericht op de Mar-athon rond Sneek en Meer, die in 2017 voor de derde keer wordt georganiseerd. Bij de eerdere clinics voor de Mar-athon rond Sneek en meer 2014 en 2015 mochten we meer dan 100 deelnemers verwelkomen, zowel recreatief als wedstrijdgericht. Veel atleten/hardlopers hebben al meerdere keren meegedaan aan een clinic.

Naar aanleiding van de clinics van afgelopen jaren hebben we besloten de opzet enigszins aan te passen. We splitsen de clinic in twee delen. Een uitgebreide clinic en een basis clinic.

Je kunt je voor de uitgebreide clinic inschrijven als:
• Je geen lid bent van AV Horror
• Je lid bent van AV Horror en je je wilt voorbereiden op je eerste halve of hele marathon.

De basis clinic is bestemd voor leden van Horror welke al vaker een halve of hele marathon hebben gelopen en zich willen voorbereiden op de Mar-athon. Zij krijgen een basis schema en kunnen aansluiten bij de gezamenlijke duurloop op zondagochtend. Zij kunnen hun reguliere baantraining in de eigen trainingsgroep blijven volgen.
Voor het deelnemen aan de duurlopen en een basisschema betalen zij € 10,-.

De opzet van de clinic Mar-athon rond Sneek en Meer 2017 is als volgt:
• Gezamenlijke baantrainingen op woensdagavond (19.15 uur) op Sportcomplex Schuttersveld;
• Gezamenlijke duurloop op zondagochtend (09.00 uur) onder begeleiding van een auto (i.v.m. verzorging onderweg);
• Fartlektraining in het Rasterhoffpark op een aantal vrijdagen welke in het schema worden opgenomen
• Een (persoonlijk) trainingsschema;
• Wekelijkse digitale nieuwsbrief;
• Gezelligheid en begeleiding tijdens de trainingen.

De clinic (en het daarbij behorende schema) begint in de week van 06 maart 2017. De clinic eindigt in de week voor het betreffende hardloopevenement.

De kosten zijn € 60,- voor niet leden van AV Horror. Leden van AV Horror betalen € 10,-

Voorwaarden voor deelname aan de clinic Mar-athon rond Sneek en Meer 2017
Inschrijven voor de clinic voor de clinic Mar-athon rond Sneek en Meer 2017 is niet vrijblijvend. Naar aanleiding van onze ervaringen van vorig jaren hebben we besloten om aan deelname een aantal voorwaarden te verbinden. Als je je inschrijft voor de clinic verwachten we van je dat je:
- zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de gezamenlijke trainingen (zowel baan als duurloop);
- je in geval van afwezigheid een afmelding tijdig doorgeeft. Liefst met reden, zodat wij op de hoogte zijn en hierop in het schema kunnen inspelen
- tijdens de hele clinicperiode minimaal één keer begeleiding levert (auto + chauffeur)
voor de zondag duurlopen;
- niet zonder overleg met de trainers een eigen baantraining volgt die afwijkt van het
schema van de training;
- tijdig blessure(s) meldt bij de trainer;
- de presentielijst aftekent vóór aanvang en na afronding van de gezamenlijke
zondag duurloop; dit om te controleren of iedereen inderdaad veilig de duurloop heeft kunnen afronden
- Er wordt je een intakeformulier toegezonden nadat je je ingeschreven hebt. Hierin staan nog een aantal specifieke vragen. Je dient dit intakeformulier vóór aanvang van de clinic retour te sturen.

Het clinic team van AV Horror behoudt zich het recht voor personen, die storend en/of afwijkend gedrag vertonen tijdens de training, te verwijderen van de atletiekbaan en/of tot beëindiging van verdere deelname aan de clinic.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van de clinic, is geheel voor eigen risico.

Met je aanmelding voor de clinic Mar-athon rond Sneek en Meer 2017 bevestig je, dat je kennis hebt genomen van bovenstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Onderdeel
Onderdeel *


© 2017 www.inschrijven.nl