Inschrijfformulier
BrandLoyalty Vestingloop 's-Hertogenbosch 21 mei 2017

Stap
1 van 5
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)

Voorwoord
Je kunt inschrijven tot en met donderdag 18 mei 2017. De inschrijving sluit echter eerder als de deelnemerslimiet van 2.750 lopers per afstand is bereikt.

Tarieven: Hoe eerder je inschrijft, hoe goedkoper
De inschrijvingsperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goedkoper het is. Let op: er is dit jaar geen inschrijving op de dag zelf.

Inschrijving periode 1: t/m dinsdag 28 februari 2017
Inschrijving periode 2: t/m donderdag 18 mei 2017

Onderdeel                                        Bedrag
5 km, inschrijving periode 1               16,50
10 km, inschrijving periode 1             16,50
15 km, inschrijving periode 1             16,50

5 km, inschrijving periode 2               18,50
10 km, inschrijving periode 2             18,50
15 km, inschrijving periode 2             18,50

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen ook dit jaar weer GRATIS deelnemen aan de kids run. Studenten ontvangen 50% korting op het inschrijfbedrag. Leden van de AtletiekUnie ontvangen 1,- korting.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. Let op! Wijzigen van de afstand is mogelijk tot 30 april 2017 via info@brandloyaltyvestingloop.nl

Bij alle onderdelen vindt verplichte tijdregistratie plaats met behulp van het MySports tijdregistratiesysteem. Inschrijfkosten zijn inclusief aanschaf van een RFID chip.

Algemene voorwaarden
Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.brandloyaltyvestingloop.nl en op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de BrandLoyalty Vestingloop s-Hertogenbosch.

Onderdeel
Onderdeel *

Algemene voorwaarden
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de BrandLoyalty Vestingloop s-Hertogenbosch en neem op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid deel aan de BrandLoyalty Vestingloop s-Hertogenbosch.


© 2017 www.inschrijven.nl