Inschrijfformulier
BrandLoyalty Vestingloop 's-Hertogenbosch 27 mei 2018
Stap
1 van 5
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)

Voorwoord
Je kunt inschrijven tot en met donderdag 24 mei 2018 22:00 uur. De inschrijving sluit echter eerder als de deelnemerslimiet van 2.750 lopers per afstand is bereikt.

Tarieven: Hoe eerder je inschrijft, hoe goedkoper
De inschrijvingsperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goedkoper het is. Let op: er is dit jaar geen inschrijving op de dag zelf.

Inschrijving periode 1: t/m woensdag 28 februari 2018
Inschrijving periode 2: t/m donderdag 24 mei 2018

Onderdeel                                        Bedrag
5 km, inschrijving periode 1               16,99
10 km, inschrijving periode 1             16,99
15 km, inschrijving periode 1             16,99

5 km, inschrijving periode 2               18,99
10 km, inschrijving periode 2             18,99
15 km, inschrijving periode 2             18,99

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen ook dit jaar weer GRATIS deelnemen aan de kids run. Studenten ontvangen 50% korting op het inschrijfbedrag. Leden van de AtletiekUnie ontvangen 1,- korting.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. Let op! Wijzigen van de afstand is mogelijk tot 30 april 2018 via info@brandloyaltyvestingloop.nl

Bij alle onderdelen vindt verplichte tijdregistratie plaats met behulp van het MySports tijdregistratiesysteem. Inschrijfkosten zijn inclusief aanschaf van een RFID chip.

Algemene voorwaarden
Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.brandloyaltyvestingloop.nl en op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de BrandLoyalty Vestingloop
s-Hertogenbosch.
Onderdeel
Onderdeel *
Algemene voorwaarden
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de BrandLoyalty Vestingloop s-Hertogenbosch en neem op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid deel aan de BrandLoyalty Vestingloop s-Hertogenbosch.

© 2018 www.inschrijven.nl