Inschrijfformulier
Mar-athon Rond Sneek en meer 23 juni 2018
Stap
1 van 5
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)

VoorwoordInschrijven betekent dat je akkoord bent gegaan met de volgende voorwaarden:

DEELNAME
- De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Mar-athon. De organisator, Stichting Sport Als Stimulans adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de Mar-athon sportmedisch te laten keuren.
- Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
- De deelnemer verklaart de persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de door de organisatie gestelde minimum leeftijd voor deelname te hebben bereikt.
- Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
- De verkeersregels dienen te worden gerespecteerd. Volg de instructies van de medewerkers altijd op.
- Beschadig of verontreinig de natuur niet.
- Honden zijn niet toegestaan op het parkoers.
- De startbescheiden worden toegestuurd.

INSCHRIJFGELD
- Het inschrijfgeld is bij de inschrijving via iDeal voldaan.
- Annuleren van je aanmelding is niet mogelijk.
- Indien de Mar-athon rond Sneek en meer door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

AFGELASTING
- De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de Mar-athon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
- Indien de Mar-athon moet worden afgelast, zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld.
- De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

U kunt voorinschrijven tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Betaling geschiedt veilig en gemakkelijk middels iDEAL. Reken af in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank.

Foreign participants who would like to enter the 2018 edition of the Mar-athon, please get in contact by sending a mail to: inschrijven@mar-athon.com.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Loopshirts (voorzien van reflectie) kunnen niet meer besteld worden. Bestelde shirts worden medio mei naar toegestuurd. Damesshirts zijn roze en de herenshirts zijn blauw.


Mailing
Ik heb geen bezwaar via e-mail info van sponsoren en partners van Mar-athon te ontvangen
Onderdeel
Onderdeel *

© 2018 www.inschrijven.nl