Inschrijfformulier
Bargerveen Kika Wintertrailrun 22 december 2019
Stap
1 van 5
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)

Voorwoord
U kunt voorinschrijven tot en met 20 december 2019.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
Onderdeel
Onderdeel *
Akkoordverklaring
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en heb toestemming van mijn ouders/voogd indien ik 15 jaar of jonger ben.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.
Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

© 2019 www.inschrijven.nl