Inschrijfformulier
Eat Pasta - Run Fasta 18-31 januari 2021
12345
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord


U kunt voorinschrijven tot en met 31 januari 2021.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Pasta! Pasta is onlosmakelijk verbonden met de loopsport en vele andere sporten.
Vanaf 18 januari tot en met 31 januari 2021 gaan we voor deze Pasta knaller!

Uiteraard is het de bedoeling van deze 10K dat jullie het element Pasta centraal stellen! Hoe jullie dat doen is aan jullie zelf! Een bord pasta van tevoren, benen die aanvoelen als spaghetti (na de 10K 😉), het is aan jullie!

Het buffet is inmiddels geopend, er kan worden ingeschreven via www.VirtualGoals.nl of via dit inschrijfformulier

🇩🇪 Pasta! Pasta ist untrennbar mit Laufen und vielen anderen Sportarten verbunden.
Vom 18. bis 31. Januar 2021 machen wir diesen Pasta-Stunner!

Natürlich ist es die Absicht dieses 10K, dass Sie sich auf das Element Pasta konzentrieren! Wie Sie das machen, liegt bei Ihnen! Ein Teller Nudeln im Voraus, Beine die sich wie Spaghetti anfühlen (nach 10 km), liegt ganz bei Ihnen!
Das Buffet ist jetzt geöffnet. Sie können sich über die Website www.VirtualGoals.nl

🇬🇧 Pasta! Pasta is inseparable linked to running and many other sports.
From January 18 to January 31, 2021 we go for this Pasta stunner!

Of course it is the intention of this 10K that you focus on the Pasta element! How you do that is up to you! A plate of pasta in advance, legs that feel like spaghetti (after the 10K 😉), it's up to you!
The buffet is now open, you can register www.VirtualGoals.nl
Onderdeel
Onderdeel *
Akkoordverklaring
© 2021 Inschrijven.nl