Inschrijfformulier
Staddijkloop 6 oktober 2024
Profiel: Inloggen (niet verplicht!)
Voorwoord
U kunt voorinschrijven tot en met 5 oktober 2024.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Algemene Voorwaarden Staddijkloop
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met hieronder staand reglement.
Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
Mocht u na afloop de IPICO tag niet ingeleverd hebben dan wordt er 7,50 euro van uw rekening afgeschreven voor de tag van het tijdregistratiesysteem.
Portretrecht Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Uw gegevens worden op uitslagen.nl en hardloopuitslagen.nl gepubliceerd (film , foto, naam en woonplaats).
Onderdeel
Onderdeel *
Akkoordverklaring
© 2024 Inschrijven.nl